Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projectes d'aïllament i impermeabilització de les cobertes del pavelló poliesportiu d'Es Viver i del pavelló poliesportiu d'Es Pratet"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat