Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Serveis d'abalisament de la zona de bany próxima a ses Figueres, Talamanca, i el canal de natació de Puig d'Es Molins"

Procediment: Simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 14 de febrer de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat