Febrer 29, 2024

ajuntamentdaltvila

"Proyecto de acondicionamiento de las aceras de la Calle León"

Procediment:
Supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 12 de desembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat