Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'adaptació dels passos de vianants en els barris Des Clot, Sa Bodega, Ses Canyes i S'Hort des Bisbe"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 27 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat