abril 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servicio de limpieza de las instalaciones del Mercado Nuevo"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 4 de juliol de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat