Juny 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Reposició de la pavimentació asfàltica de Can Escandell"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri, el preu.
Data publicació BOIB: núm. 118 de 26 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat