Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 4 del barri de sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació, el preu.
Data publicació BOIB: núm. 80 de 1 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
- Plataforma de l'Estat