Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de teleassistència domiciliaria"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 68 de 3 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat