Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Peatonització dels carrers Doctor Fleming i Toni Sandic"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €)
IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €)
Preu total: Cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
-          PUIG BARREDA, S.A.
-          Data : 5 d’octubre de 2009.
-          Import: Quatre-cents quaranta-tres mil nou-cents euros (443.900 €).
-          IVA: Setanta-un mil vint-i-quatre euros (71.024 €).
-          Import total: cinc-cents catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros (514.924 €).


--------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec condicions administratives
Memòria

Planos