Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministrament, per lots, d'un camió i dos furgons mitjançant la modalitat de rènting per a la regidoria d'obres i vies públiques de l'Ajuntament d'Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 4 de 10 de gener de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat