Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Oficina de projectes

L'Oficina de Projectes és un grup multidisciplinari conformat per cinc persones entre els quals es troben arquitectes, arquitectes tècnics, delineants i un enginyer.

Aquest grup és l'encarregat del disseny de tot tipus de projectes municipals que van des d'un aparcament fins a edificis públics, passant per instal·lacions esportives o parcs infantils.

Es tracta d'un equip de treball a disposició de totes les regidories que conformen la configuració de l'Ajuntament d'Eivissa.

Manteniment Urbà

Amb l'objectiu de millorar sempre la qualitat de vida dels residents del municipi d'Eivissa i, també, d'aquells que visiten la ciutat, l'Ajuntament compta amb una quadrilla de treballadors municipals que vetla pel bon estat dels espais públics.

La quadrilla municipal també s'encarrega de les tasques de senyalització viària, del manteniment dels edificis municipals i dels centres educatius.

A més, també hi ha una brigada ràpida externa que s’ocupa de la reparació puntual i urgent dels elements en mal estat.

Enllumenat públic

L'empresa Citelum s'encarrega actualment del manteniment de l'enllumenat públic i de vetlar per al seu bon funcionament.

Es tracta d'una concessió municipal que acaba el 2028 i entre els seus objectius té no només vigilar per les instal·lacions ja existents sinó també per les de nova instal·lació, com poden ser els semàfors o fanals.

Parcs infantils

El municipi d'Eivissa compta amb 24 parcs infantils endreçats amb totes les mesures de seguretat necessàries perquè els més petits puguin gaudir sense perill de les seves estones d'oci.

Per garantir aquesta seguretat, una tècnica municipal s'encarrega de revisar totes les incidències que transmet a una empresa de manteniment externa, que vetla també de la substitució de tots els elements i de la seva neteja.

A més, l'Ajuntament ha iniciat la instal·lació de diversos gronxadors adaptats per a infants amb discapacitat. Aquests poden trobar-se a la plaça Albert i Nieto, as Viver o al passeig de Joan Carles I, entre d'altres.

L'objectiu d'aquest equip de govern és seguir treballant perquè el municipi es converteixi en una ciutat accessible per a tothom, començant pels més petits.