Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

L'empresa Citelum s'encarrega actualment del manteniment de l'enllumenat públic i de vetlar per al seu bon funcionament.

Es tracta d'una concessió municipal que acaba el 2028 i entre els seus objectius té no només vigilar per les instal·lacions ja existents sinó també per les de nova instal·lació, com poden ser els semàfors o fanals.