Febrer 28, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Us informem que la regidoria de Vies Públiques està duent a terme l'adequació de les 50 places d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha a la ciutat d'Eivissa.

Les obres consisteixen en el repintat de les places i el canvi de la senyalització vertical per tal d'adaptar-les a la normativa vigent. S'estan substituint els senyals on apareix la paraula minusvàlids per altres amb el símbol internacional d'accessibilitat.

Els estacionaments per persones amb mobilitat reduïda es caracteritzen per tenir unes dimensions proporcionalment mes grans que els estacionaments convencionals i es situen a prop d'equipaments d'interès general i en barris amb densitat de població. Per aquest motiu, des de la regidoria de Vies Públiques es revisaran totes les places existents a cada un dels barris de la ciutat i s'estudiarà l'ampliació en el nombre dels aparcaments.

Aquesta acció s'emmarca dins el pla integral, en el que s'inclou també l'adequació de les voreres, de l'Ajuntament d'Eivissa per tal de fer una ciutat més accessible.

Eivissa, 28 de juliol de 2016