Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Pressupostos municipals 2016La ràtio de deute es reduirà en un 14,93% a final d’any. L’equip de govern municipal destaca que es tracta d’un molt bon pressupost per a la ciutat d’Eivissa i les persones, pel seu caràcter inversor i social.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i els tinents d’alcalde d’Hisenda i Benestar Social, Alfonso Molina i Joan Ribas, han presentat aquest matí la proposta de pressupostos per a l’any 2016, que es portarà a aprovació a un ple extraordinari a començaments del mes de desembre.

El pressupost de 2016 experimenta una considerable pujada respecte del de 2015 (11,11 per cent), passant dels 50 milions d’euros als 55,55 milions. Aquest increment es reflecteix directament al capítol d’inversions, que augmenta un 252,11 per cent per situar-se en els 7,3 milions d’euros.

L’alcalde ha explicat que aquest increment de la inversió ve motivat fonamentalment per dues qüestions: la inclusió de projectes dins del Fons d’Impuls Econòmic per valor de 3,7 milions d’euros i l’increment de la recaptació degut a la bona resposta de la ciutadania a l’hora d’abonar els seus tributs, el que fa que cada anys augmenti la recaptació municipal.

Pel que fa als projectes d’inversió Ruiz ha destacat les obres d’asfaltat, millora de la xarxa de sanejament i creació i adequació de zones lliures i d’esbarjo previstes als projectes del Fons d’Impuls però també els 600.000 euros per a la implantació del Pla de Mobilitat i molt especialment els 400.000 que quedaran pendents de la decisió del Consell de Participació Ciutadana. ‘El Pla de Mobilitat és una prioritat perquè la peatonització de s’Alamera que es farà l’any que ve obligarà a fer molts de canvis a la circulació de la ciutat i la policia local i el departament de mobilitat estan precisament treballant en totes les mesures que hauren d’adoptar per no col·lapsar el centre de la ciutat. Quant al Consell de Participació, estam molt satisfets de complir amb el compromís que tenim amb la ciutadania per tal que la gent pugui prendre part de les decisions que es prenen a aquesta ciutat. Aquesta serà una primera experiència per la qual els representants de les associacions que estan al Consell podran escollir entre un bon grapat de projectes quins són els que volen prioritzar, els que pensen que s’han de fer abans’, ha explicat l’alcalde.

Altres inversions destacades del pressupost de 2016 són l’adequació d’una planta del CETIS que encara no es fa servir, la compra d’una barca per a Protecció Civil, la millora de la sala infantil i la dotació de llibres de la biblioteca de Can Ventosa, així com una millora del centre de protecció animal, inversions a les platges i compra de més arbrat per a la ciutat.

L’alcalde ha senyalat que està convençut que es tracta ‘d’un bon pressupost, que a més de ser molt inversor posa l’accent en les àrees socials, que pugen considerablement fent realitat el compromís d’apropar l’administració a les persones que més ho necessiten’.

El tinent d’alcalde d’Hisenda ha explicat que el pressupost està basat en el principi de màxima prudència i que, de fet, no s’han pressupostat ingressos que a hores d’ara no es coneixen de forma detallada com l’aportació del Consell a través del Pla Insular d’Obres i Serveis. ‘El que és important destacar és que a l’any 2016 cap inversió queda condicionada a venda de patrimoni, com havia passat els darrers anys, per la qual cosa totes les inversions pressupostades es podran dur a terme des del moment que entri en vigor el pressupost’, ha explicat Molina.

El responsable d’Hisenda ha explicat que tot i que no es reflecteix encara al pressupost, durant 2016 també es realitzarà un pla de contenció de la despesa corrent, que consistirà per un costat en licitar les contractacions en matèria de comunicació de l’ajuntament (veu i dades) i en realitzar un pla d’eficiència energètica dels edificis municipals per altre, amb l’objectiu de reduir el consum i a més respectar el medi ambient.

Molina també ha explicat que s’han reorganitzat diferents partides per donar més coherència al pressupost amb l’actual organització municipal (passant per exemple la partida d’Eivissa Medieval de Cultura a Festes o la del Festival de Jazz de Joventut a Cultura) i que s’ha creat una nova àrea amb una assignació pressupostària important relacionada amb la Transparència i la Modernització.

Finalment, quant a Recursos Humans, Molina ha lamentat una vegada més que la normativa no permeti incrementar el personal municipal, ‘que és una gran necessitat d’aquest ajuntament’ i per això s’han intentat optimitzar els recursos amortitzant una sèrie de places que estaven sense cobrir per crear d’altres que s’han considerat més prioritàries i que són: 5 auxiliars de gestió per a diferents departaments com el Servei d’Atenció a la Ciutadania o Comerç, 1 auxiliar per a la Biblioteca municipal, 1 lletrat, 1 monitor sociocultural i un zelador de turisme i comerç. També s’han fet dues fitxes noves per a cobrir, amb personal de l’ajuntament, les responsabilitat de Cap operatiu i de mobilitat de la Policia Local i de Director/a del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, sense necessitat de fer cap contractació externa.

El tinent d’alcalde de Benestar social i serveis a les persones ha explicat que es troba molt satisfet amb el pressupost de 2016, el primer elaborat per l’equip de govern progressista, perquè posa l’accent en moltes qüestions prioritàries per atendre millor a les persones que més ho necessiten. ‘L`àrea de Benestar Social puja un 10,41 per cent i ho fa amb l’objectiu de redefinir i reimpulsar un projecte cabdal com és el Servei d’Ajuda a Domicili. És un dels grans projectes de legislatura i és que volem donar resposta a la demanda que tenim, especialment de gent gran que vol viure a ca seva la resta de la seva vida i ho pot fer amb una petita ajuda’, ha explicat Ribas, que també ha volgut destacar l’augment de les ajudes socials que es donen a través del Pla de Prestacions Bàsiques.

Ribas també s’ha referit a l’augment de la partida destinada al Foment de l’ocupació que es durà a terme gràcies als programes per incorporar treballadors desocupats que coordina la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears. Eivissa ja s’ha presentat a dues convocatòries per a 2016 i és pràcticament segur que durant l’any que ve podrà presentar-se a alguna més.

‘A Comerç i Turisme hem trobat una falta de mitjans molt preocupant i és per això que a més d’incrementar la dotació de personal també hem incrementat les partides per promoció turística i comercial i podem destacar també de forma especial la creació de l’àrea de transparència i modernització, amb participació ciutadania, que pujaran un 34, 37 per cent per poder fer front no tan sols a les obligacions que marca la Llei de Transparència i als compromisos d’aquest equip de govern en aquesta matèria que van més enllà del que diu la normativa’, ha explicat el tinent d’alcalde. Finalment, Ribas ha volgut recordar que Eivissa és una ciutat ‘amiga de la infància’ segons una declaració d’Unicef i que aquest títol comporta unes obligacions que es desenvoluparan durant el 2016, per la qual cosa la partida de la Regidoria d’Educació també s’ha incrementat en un 9,57 per cent.

Enllaç a:
· Documentació pressupost
· Pressupost consolidat per capítols
· Inversions
· Tall de veu del 1r Tinent d'Alcalde, Alfonso Molina