Desembre 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Obres PIOSUs informam que durant aquestes setmanes s'han iniciat diverses obres incloses dins dels Plans Insulars d'Obres i Serveis (PIOS).
La primera obra s'esta duent a terme als carrers entre l'Avinguda d'Espanya i el carrer Canàries i Extremadura i consisteix en la renovació de la xarxa de sanejament i el proveïment d'aigua d'aquest tram. L'obra s'ha iniciat aquesta setmana i tindrà un termini d'execució d'un mes. L'empresa contractista és Hermanos Parrot S.A i el pressupost es de 67.735,80 €

Per altra banda, les obres de millora previstes al carrer Pere Francès s'inicien la propera setmana. Consisteixen en la millora del ferme de la calçada i la renovació de la xarxa de fecals, construint la xarxa separativa de pluvials i fecals al tram entre els carrers Cabrera i Mallorca.
Per altra banda, s'aprofitaran les obres al ferme per a deixar preparada l'obra civil per a  l'execució la xarxa de distribució del gas natural en el barri de Es Pratet.
La superfície aproximada en el àmbit d'actuació es de 725 metres quadrats. Degut al mal estat en que es troba la calçada es preveu asfaltar el tram de carretera que discórrer entre els carrers Cabrera i Mallorca.

L'empresa Hermanos Parrot realitzarà les obres de millora amb un pressupost de 73.785'80 euros.

D'altra banda, com l'empresa Redexis te previst la instal·lació de gas natural al tram del carrer Pere Francès que transcorre entre els carrers Bartomeu Roselló i Cabrera, l'empresa substituirà els llambordins que es trobin en mal estat.