Juny 12, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenEl Patronat d’Esports de l'Ajuntament d’Eivissa ha convocat mitjançant oferta d’ocupació publicada pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) 8 llocs de feina de monitors/res, amb caràcter laboral temporal, per dur a terme l’activitat de les escoles esportives d’estiu 2023, “Diverestiu” i “Aventra’t a l’estiu”.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de maig. Les persones interessades han de tenir més de 18 anys; tenir la nacionalitat espanyola o d’un estat de la Unió Europea; i estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria, formació professional de primer grau o equivalent, així com estar en possessió d'alguna de les titulacions que s’indiquen a la sol·licitud: llicenciatura o grau en educació física o en ciències de l’activitat física i de l’esport i el títol de tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives; certificat de professionalitat de la família professional d’activitats físiques i esportives, corresponent a l’activitat en qüestió; diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil o bé el certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, entre altres.

Així mateix, s’ha d’acreditar almenys el nivell B1 de català i presentar un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable relativa al certificat negatiu.  

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de la secció d’Ofertes Públiques d’Ocupació de la web www.soib.es dins el termini establert.

La durada del contracte serà de l’1 al 31 de juliol amb una pròrroga d’un segon mes de contracte, condicionada al número d’inscripcions d’alumnes per al mes d’agost. 

Les persones interessades poden sol·licitar més informació al Patronat d’Esports al 971 313564.

Wpp