Desembre 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

bicilloguerL’Ajuntament d’Eivissa ha presentat avui el nou sistema de bicicleta pública de lloguer a Eivissa, Eivibicing. Un servei que comptarà amb 200 bicicletes, 100 d‘elles elèctriques, i que tindrà 20 estacions a la ciutat d’Eivissa. El projecte està finançat amb fons europeus Next Gen i compta  amb una inversió estimada de 3,3 milions d’euros per al període de prestació del servei de 3 anys, prorrogables a dos anys més.

L’objectiu d’aquest  sistema públic de lloguer és aportar una millora a la mobilitat dins la ciutat afavorint un sistema de transport més sostenible; reduint el nombre de vehicles motoritzats en la zona centro del municipi; recuperant espais degradats per l'agressiva presència de l'automòbil i fomentant la intermodalitat bicicleta-transport públic. 

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha explicat que fent una diagnosi del municipi ‘els viatges motoritzats representen el 60% dels viatges diaris en un municipi de les característiques d'Eivissa on l'índex de motorització hauria de ser del 35-40% i els viatges no motoritzats representen el 40% dels viatges diaris. L'objectiu és incrementar aquesta manera en un 20% i el sistema de bicicleta pública té com a objectiu potenciar aquest aspecte. Un 45% dels viatges motoritzats en el municipi duren menys de 10 minuts, i aquest tipus de viatges és òptim per al sistema de bicicleta pública’.

El regidor de Mobilitat, Aitor Morrás, ha assenyalat que ‘la xarxa d’estacions amb la que comptarà aquest servei estarà coordinada amb la creació dels carrils bici, ja que no té sentit una cosa sense l’altra’ Així, ha recordat que ‘als carrils bici existents, s’uneixin els licitats i en període d’execució: que són el d’Isidor Macabich, carrer d’Extremadura i el de la E-10 i la connexió de Botafoch amb Jesús. A més, estan preparats els projectes dels que uneixenPuig d’en Vals fins al port i l’ampliació del carril bici de Can Misses. Les 20 estacions estaran distribuïdes per tot el municipi. No obstant això, el plec del projecte recull la possibilitat d'ampliació’.

El sistema segueix la dinàmica de moltes ciutats europees de lloguer de bicicletes de manera ràpida i accessible amb preus accessibles per a turistes i amb preus especials i ofertes d’abonaments per a residents. 

Per fer ús de les bicicletes, els usuaris hauran de registrar-se mitjançant app en el seu telèfon mòbil prèvia alta en el sistema. El sistema oferirà la possibilitat d’un abonament ordinari, que es realitzarà mitjançant un sol pagament en el moment de realitzar l'alta i que permetrà l'accés a unes tarifes per ús més
reduïdes o un pagament per ús puntual. 

Els usuaris tindran possibilitat d’adquirir un abonament anual de 35 euros, un trimestral per 16 euros i un altre mensual per 10 euros, més el preu de la fracció, que variarà depenent del temps d'ús.

El projecte es troba amb els últims tràmits per sortir a licitació. L’empresa contractant haurà de comptar amb una persona responsable de la direcció tècnica, administració i finances i encarregada d'organitzar i coordinar tots els treballs necessaris per a la gestió del sistema, un administratiu responsable de l'atenció als usuaris; tres operaris per a redistribució de bicicletes i manteniment de bicicletes i estacions i un mecànic de bicicletes encarregat del seu manteniment. A més, deurà comptar amb oficina, tallers i magatzem per al desenvolupament i gestió del servei.

Mapa amb ubicacions de les estacions

Tarifes del servei de lloguer de bicicletes