Març 22, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

isidormacabichLes obres avancen amb els terminis prevists i s’ha finalitzat la primera fase a la majoria de l’avinguda. Les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich avancen dins els terminis prevists i a partir del dilluns 5 de setembre s’iniciarà la segona fase de les obres que consisteix en la implantació del sistema de canalitzacions de pluvials i pavimentació. La nova avinguda d’Isidor Macabich estarà habilitada completament per a trànsit rodat i vianants fins al carrer de Canàries en el mes de desembre.

Aquests treballs es faran en diferents trams i a cada un d’ells s’hi intervindrà durant aproximadament 6 setmanes. Els treballs consisteixen en: instal·lació de les canalitzacions de pluvials, escomeses a les noves instal·lacions de sanejament i abastiment d’aigua als edificis, pavimentació de les voreres, instal·lació de fanals, preparació d’escocells per a l’arbrat i habilitació dels dos carrils per al trànsit rodat.

El primer tram on començarà la segona fase, a partir del 5 de setembre, serà des del carrer de Madrid fins al carrer del Bisbe Abad i Lasierra, seguidament, a mitjans del mes d’octubre, des del carrer del Bisbe Abad i Lasierra fins al carrer Canàries, al llarg del mes de novembre des de Ignasi Wallis fins al carrer de Madrid, i finalment a partir del mes de gener, una vegada hagi passat el Nadal s’intervindrà des del carrer de Canàries fins al final de l’avinguda.

Per a la realització d’aquestes tasques, l’empresa constructora ha sol·licitat el tancament parcial al trànsit rodat per trams amb dos motius principals: la seguretat per al vianant i la seguretat per al trànsit rodat. Això és degut a que la instal·lació del serveix de pluvials, requereix de la instal·lació de dues canonades de grans dimensions que suposen l’apertura de gran part de l’avinguda en la seva part central, així com l’elevació de les canonades per part de grues ocupant els dos carrils de trànsit.

El fet de tallar el trànsit per trams, també ajudarà a la seguretat del vianant, ja que hi haurà més espai per habilitar passos per a vianants i separant-los de les zones d’influència dels treballs d’instal·lació del col·lector de pluvials.

Aquests tancaments parcials, no afectaran a la circulació dels carrers transversals, que podran creuar l’avinguda d’Isidor Macabich i una vegada finalitzada cada una de les fases l’avinguda ja presentarà un aspecte renovat en les seves voreres i tendrà habilitats dos carrils de circulació.

Pel que fa al servei d’autobús, aquest no podrà transitar per l’avinguda fins a la finalització de l’obra i haurà de realitzar l’accés a la ciutat a través d’avinguda d’Espanya i d’avinguda de Santa Eulària.

Pel que fa a la situació actual de l’obra, s’estan assolint els terminis prevists, s’ha finalitzat a la majoria de l’avinguda amb la primera fase que consistia en la instal·lació de la xarxa de sanejament, realització de la solera de la zona dels vianants, delimitació de les voreres, i instal·lacions de serveis com llum, fibra o telèfon. En aquests moments, aquestes tasques s’han realitzat a la vorera dreta i esquerra fins al carrer d’Extremadura, es continuarà a la vorera dreta amb aquesta fase fins a mitjans del mes de setembre moment en que es començarà el darrer tram on realitzar la primera fase, que és la vorera esquerra des del carrer d’Extremadura fins al final de l’avinguda.

La regidoria de comerç s’ha posat en contacte amb els comerços de la zona per t’explicar de primera mà les novetats i el moment en que es troben les obres de la nova avinguda.

Wpp