Desembre 08, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaS'han atorgat un total de 389 ajudes per valor d'1.351.950 euros

L'Ajuntament d'Eivissa ha finalitzat el procés de repartiment de les ajudes a empreses i autònoms de la ciutat d'Eivissa afectades per la COVID-19 aprovades en 2021. La partida d'1.913.709,80 euros prové del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i el Consell d'Eivissa al qual es recull que el Consistori ha aportat 750.000 euros (500.000 de pressupost corrent i 250.000 euros d'incorporació de romanents), el Govern Balear 581.854,90 euros i el Consell Insular d'Eivissa, a través del Pla Insular d'Impuls Social i Econòmic, ha destinat una quantitat de 581.854,90 euros.

A la convocatòria, oberta, per una banda, a persones que treballen tot l'any, però es van veure afectades per la declaració de l'estat d'alarma i per altra, els coneguts com a treballadors autònoms de temporada que a 2020 no van poder iniciar la seva activitat o bé que aquesta va ser molt reduïda, es van presentar 692 sol·licituds que van ser valorades a una comissió avaluadora.

D'aquestes, es va aprovar atorgar ajudes a 389 sol·licituds amb una quantitat total d'1.351.950 euros, dels que el Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes Balears aporten 450.660 € cada administració.

A causa del fet que el crèdit disponible per a aquestes ajudes ha estat superior a les sol·licituds presentades dins el termini i en la forma escaient correcta, l'import de les subvencions individuals va arribar al màxim establert, és dir 4.000 euros per a les subvencions atorgades a les activitats de tot l'any i 1.800 € a les activitats de temporada. Les empreses de nova creació en 2021 varen rebre 1.000 € les d'activitat de tot l'any i 450 €.

L'objectiu d'aquest paquet de mesures ha estat ajudar els autònoms i autònomes i petites empreses en la seva activitat econòmica.

Wpp