Agost 08, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Oficina HabitatgeL’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i el conseller de Mobilitat i Habitatge i president de l’Institut Balear de l’Habitatge, Josep Marí, han signat un conveni de col·laboració per posar en marxa a Eivissa, la prestació del servei d’acompanyament a la ciutadania en matèria d’habitatge.

A la signatura també hi ha assistit el tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge, Aitor Morrás. Es tracta d’un servei gratuït que ha de donar suport a les persones que necessiten assessorament i atenció en matèria d’accés a l’habitatge i defensa d’aquest.

El conseller Josep Marí ha destacat que: ‘Eivissa és una de les Illes on els ciutadans tenen més dificultats per accedir a un habitatge, per això per a nosaltres ha estat una prioritat instaurar aquest servei a l’illa”. També ha afegit que: “ho feim gràcies a la col·laboració interinstitucional amb l’Ajuntament per poder garantir un bon servei als ciutadans d’Eivissa amb una tractament personalitzat amb totes les garanties’.

L'alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que ‘aquest és un conveni que demostra la col·laboració continua amb el Govern en matèria d'habitatge i que ve a donar assessorament en un dels principals problemes més importants, la manca d'accés a l'habitatge. Som l'únic municipi de l'illa que ha cedit solars i aquesta cessió és només una branca dins de les línies de feina que l'Ajuntament d'Eivissa té actives, com son la cessió de solars per HPO, l'estudi de l'estat de l'habitatge a la ciutat, recentment licitat, i aquesta nova acció. L'habitatge és un dret, no un luxe, i aquesta oficina d'atenció en matèria d'accés a l'habitatge, en un mercat tant tensionat, vindrà a donar solucions i acompanyar a la ciutadania que ho necessiti’.

Per la seva banda, el tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge, Aitor Morrás, ha dit que ‘avui es demostra el què suposen les polítiques actives d'habitatge tant pel Govern com per l'Ajuntament. Són polítiques en les que les institucions col·laboren per tal d'oferir un accés a l'habitatge el més adequat possible a la ciutadania.
Aquesta oficina a més ve a donar servei per tal que les famílies puguin accedir a un habitatge però també per a donar assessorament a les famílies que es troben en risc de perdre’.

El servei d’acompanyament ha de proporcionar acompanyament social i, si escau, acompanyament jurídic i tècnic especialitzat i personalitzat amb relació a:
- Les situacions de pèrdua o dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament, reestructuració del deute hipotecari, impagament o endarreriment en el pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer, i dació en pagament de l’habitatge habitual
- Les obligacions precontractuals i les possibles clàusules abusives en el finançament, l’arrendament o la compravenda d’habitatges, amb trasllat posterior de les incidències detectades a l’Administració competent en matèria de consum
- El lloguer o la compra d’un habitatge
- La informació sobre les ajudes existents en matèria d’habitatge
- L’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics
- El finançament relacionat amb l’habitatge
L’acord té una durada de 4 anys, amb la possibilitat de prorrogar-se en vencer de forma tàcita per anualitats fins a un màxim de quatre anys més.
El servei d’acompanyament s’ha de posar en funcionament en un termini màxim de sis mesos, a partir de la signatura de l’acord de col·laboració.

Wpp