Agost 08, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Solar antic HospitalEl solar, on es crearà un centre d'interpretació del jaciment existent, ha estat adquirit en el marc de les inversions de la capitalitat i ha tingut un cost de 1’2 milions d’euros.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, acompanyat del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, de la consellera de cooperació municipal, Maria Fajarnés, i del regidor de Patrimoni, Pep Tur, han presentat avui l’adquisició del solar de l’antic Hospital, en el marc de les inversions de Capitalitat, on s’hi preveu la creació d’un parc arqueològic amb un centre d’interpretació.

La compra d’aquest jaciment ha estat una actuació prioritària per l’Ajuntament d’Eivissa, ja que té com objectiu principal la recuperació i conservació d’un important llegat històric i arqueològic de Dalt Vila, uns vestigis que es troben històricament en connexió amb els recintes fortificats que defensaren la ciutat durant més de deu segles.
L’adquisició d’aquest jaciment ha comptat amb un pressupost d’1’2 M d’euros. La resta del pressupost, 230 mil euros, fins arribar al 1’5 M d’euros provinents de les inversions de Capitalitat, servirà per a dur a terme una primera intervenció al jaciment que està programada per al darrer trimestre de l’any.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que ‘avui és un dia d’alegria en el que culmina un procés que ha estat llarg, però teníem dos objectius molt clars:
seguir amb la recerca arqueològica del solar documentant aspectes de l’assentament humà a aquesta zona i d’altra, des d’una perspectiva urbana, de millora de la comunicació i la mobilitat de Dalt Vila, connectant el carrer Soledat amb la ronda Calvi, proposant nous punts d’interès patrimonial i noves propostes culturals a la nostra ciutat’.

L’alcalde també ha afegit que ‘gràcies a que vam treballar per aconseguir com a ciutat que s’aprovés la Llei de Capitalitat, ara el nostre municipi rep unes inversions d’altres administracions que són necessàries com a capital. En aquest marc d’acords del Consell de Capitalitat ha estat possible que aquest jaciment sigui ja un espai públic, un espai recuperat per a la ciutat, que ara és de titularitat municipal i que es recuperarà i es posarà en valor per a que el pugui gaudir la nostra ciutadania i els nostres visitants’.

Per la seva banda, el president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha dit que ‘ aquesta adquisició va ser una decisió pressa dins del fons de Capitalitat. Pensam que és una inversió molt necessària i positiva per a la ciutadania d’Eivissa i que compleix amb els objectius de la Llei de Capitalitat’.

La tècnica de Patrimoni, Rosa Gurrea, ha explicat que ‘al solar es conserven vestigis arqueològics corresponents a diferents èpoques històriques de la ciutat, que es van posar al descobert arran de les excavacions arqueològiques fetes durant els anys 90’.

La iniciativa d’adquirir el solar de l’Hospital Vell implementarà els valors d’una zona històrica de vital importància incorporant un nou espai la ubicació del qual és essencial per comprendre altres monuments propers com les muralles renaixentistes, el propi barri de Dalt Vila com a nucli més rellevant del conjunt històric d’Eivissa, el castell i la Catedral i, fins i tot, encara que fora del recinte fortificat, la necròpolis des Puig des Molins.

El projecte que es realitzarà a aquest solar preveu la connexió del carrer Soledat fins la ronda Calvi i a aquella mateixa zona, a la part superior d’aquest espai, la construcció d’un centre d’interpretació del jaciment des d’on sortirà el recorregut per a visitar-lo.
El nou parc arqueològic ocuparà una superfície de 2.604,40 m2, resultat d’unir el solar de l’Hospital Vell, de 1.640,40m2, amb una part del domini públic de la Ronda Calvi, 964 m2. Disposarà de dos accessos, un a la part baixa del solar, des del carrer Hospital i l’altre a la part alta, resultat de la prolongació del carrer de la Soledat, fins a la Ronda Calvi, on antigament hi havia un pas públic.

Wpp