Setembre 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaLa Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat una reducció del 50% del preu públic de les escoles d’estiu per a famílies en situació d’atur o ERTO. A més, enguany, s’ha afegit una modificació a les taxes per a famílies monoparentals, que s’igualen a les de les famílies nombroses.

Des de la regidoria de Joventut han explicat que els preus de les escoles tornen a ser els mateixos que al 2019. Així, el preu d’un mes és 160 euros, al qual s’aplica un descompte del 10% per assistència de dos germans, 20% per a famílies nombroses i monoparentals, i 25% si es tracta de família nombrosa especial.

La reducció del 50% s’aplica per a famílies on els dos progenitors integrants de la unitat familiar o l’únic en el cas de famílies monoparentals, estan en situació d’atur o ERTO, per al quals el preu d’un mes és de 80 euros.
En ambdues modalitats, el preu del menjador és de 5 euros al dia i la opció «tupper» de 2 euros.
Per a l’aplicació del descompte de família monoparental, nombrosa i nombrosa especial, segons el cas, s’haurà d’aportar llibre de família o carnet justificatiu, expedit pel Consell d’Eivissa. La justificació de la situació d’atur o ERTO es realitzarà mitjançant document del SEPE o informe de la vida laboral actualitzat.
Les persones interessades poden consultar tota la informació a la web de de la Regidoria de Joventut.

Subvencions per a llibres de text
La Junta de Govern Local també ha aprovat destinar 120.000 euros a subvencions per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic per a alumnes del municipi d’Eivissa.
Cadascuna de les beques tindrà una dotació total de 50 € per cada membre de l’alumnat o de 70 € en cas que pertanyi a alguna de les Unitats d’Educació Especial en Centres Ordinaris i cap subvenció podrà superar, en tot cas, el percentatge màxim del 100 % de la despesa subvencionable. L’ordre de relació de la concessió de les subvencions, en cas que l’import de les sol·licituds excedeixi del crèdit pressupostari habilitat a tal efecte, es farà en funció de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa.
Es preveu que la convocatòria es publiqui al BOIB durant aquesta setmana, moment des del qual hi haurà un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds. Les persones interessades podran consultar tota la informació al tauló d’anuncis de la seu electrònica municipal.

L’Ajuntament també ha aprovat a proposta de la regidoria de Turisme una subvenció de 8.000 euros per al Bisbat d’Eivissa i Formentera per a l’obertura i promoció del Museu Diocesà durant l’any 2021 i una altra subvenció de 10.000 euros a la Confraria de pescadors d’Eivissa, pel desenvolupament del turisme gastronòmic i de producte local per a l’any 2021.

Wpp