Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Casa de la MúsicaLa Casa de la Música s’ubicarà al barri de sa Colomina i el seu disseny sortirà d’un concurs d’idees que es convocarà públicament durant els propers dies. El projecte preveu un edifici de dos plantes amb 18 aules, 10 sales d’estudi, un auditori amb capacitat per a 500 persones i una sala de càmera per a concerts en petit format.
 
L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz i el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, han presentat avui el començament de les feines de preparació del projecte de la Casa de la Música, “una infraestructura molt necessària per donar resposta a les necessitats que té des de fa temps del Patronat de Música d’Eivissa” ha afirmat l’alcalde.
Ruiz ha anunciat que  la Casa de la Música s’ubicarà al solar de titularitat municipal que es troba delimitat pels carrers Bisbe Abad i La Sierra, Josep Zornoza Bernabeu, Fra Vicent Nicolau i Passeig Abel Matutes, al barri de sa Colomina.

El projecte de la Casa de la Música s’inicia amb un concurs d’idees que servirà per contrastar propostes i escollir el millor projecte possible. Durant els darrers mesos s’ha estat treballant en la redacció de les bases d’aquest concurs d’idees, procés en el que també s’ha comptat amb l’assessorament i suport del Col·legi d’Arquitectes, i durant les properes setmanes es farà la convocatòria pública i començarà el termini per presentar propostes.
L’alcalde ha assegurat que aquest és “un dels projectes més il·lusionants de la legislatura i té per objecte, a més de dotar al Patronat de les instal·lacions necessàries, donar a la música en aquest municipi el protagonisme i la importància que es mereix”.

El projecte està estimat a dia d’avui en 4,5 milions d’euros, una quantitat important atès que aquesta infraestructura ha de donar resposta a totes les necessitats que té el patronat com tenir sales d’assaig insonoritzades, un auditori amb capacitat per a 500 persones i un aparcament en planta semisòtan. És una instal·lació prevista per a que doni resposta a les necessitats específiques de la pràctica musical i per això ha de tenir unes característiques molt concretes.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, ha afirmat que el concurs d’idees es publicarà dins dels propers 10 dies i que s’han establert  tres premis. Un de 12.000 euros pel guanyador, una quantitat que figurarà a compte dels honoraris de redacció de projecte en el cas de que se l’hi encarregui a l’equip guanyador. El segon premi serà de 4.000 euros i el tercer de 3.000. Els projectes presentats es mostraran en una exposició organitzada per l’Ajuntament d’Eivissa.

Una vegada seleccionat l’avantprojecte guanyador es redactarà el projecte bàsic i d’execució, el projecte d’instal·lació de l’activitat, l’estudi de seguretat i salut i l’estudi de gestió de residus. Pel que fa a la direcció facultativa serà compartida al 50% amb tècnics municipals.
El termini de presentació de projectes serà de 60 dies naturals a partir del dia després de la publicació d’aquestes bases en el BOIB, en el perfil del contractant del propi ajuntament i a un diari de major difusió de Balears. De la mateixa manera, el Col·legi d’Arquitectes difondrà igualment el concurs entre els seus col·legiats, al Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya i a la resta de col·legis del país per tal de tenir la màxima participació possible.

El jurat per aquest concurs estarà format per un regidor representant de l’equip de govern, un regidor representant dels grups de la oposició, la direcció del Patronat de Música, un arquitecte de reconegut prestigi designat per la Junta Directiva del Col·legi d’Arquitectes i dos arquitectes en representació de l’Ajuntament d’Eivissa i del Patronat de Música. La presidència d’aquest jurat serà ocupada pel regidor de Cultura. Aquest jurat serà triat dins els 30 dies naturals següents a la seva publicació i la seva decisió serà presa dins dels 30 dies naturals després del termini de finalització de presentació de propostes.

El jurat valorarà la qualitat arquitectònica i adaptació a l’entorn urbà; la viabilitat econòmica de la proposta i la seva justificació; la viabilitat tècnica i funcional; els honoraris proposats per a la redacció del projecte; la justificació de la solució adoptada i la claredat expositiva d’aquesta; els materials, com la innovació, el respecte pel medi ambient i baixa despesa de manteniment, així com mesures d’estalvi energètic, i, finalment, la reducció del termini d’entrega del projecte en un mes, respecte als cinc mesos establerts a les bases.

L’edifici de la Casa de la Música constarà de dos plantes sobre el carrer i una planta semisòtan d’aparcament. L’alçada de la planta baixa serà de cinc metres i la de la planta alta serà lliure.
L’edifici està plantejat en primer terme com a la seu del Patronat Municipal de Música, fet per que l’estructura d’escola forma una part fonamental del projecte. En aquest sentit es preveuen 18 aules, 4 de 45 m2, 2 de 30m2 i 12 de 20m2, així com 10 cabines d’estudi de 5 m2 cadascuna a més de tota l’àrea administrativa i el vestíbul. Contarà també amb diverses sales multifuncionals, principalment sales d’assaig.

El regidor de Cultura ha destacat que “aquesta és una molt bona oportunitat per poder enfilar el projecte i de tenir un auditori específicament dissenyat per a la música que sigui un referent al municipi i a l’illa d’Eivissa”.
El concurs marca una sala de concerts amb capacitat per a 500 persones amb camerinos i magatzem per a tots els instruments i altre material necessari.
També inclou una sala de càmera de 170 m2 per a concerts de petit format.

La parcel·la on es construirà la Casa de la Música, al barri de sa Colomina, té 2.594,60 m2 i la superfície construïda segons el programa previst de les necessitats del Patronat serà de 3.100 m2 a les seves dos plantes.