Desembre 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Obres Manel SoràLa regidoria de Vies i Obres Públiques de l’Ajuntament d’Eivissa iniciarà el proper dilluns 6 de març les obres de reparació del paviment del carrer Manel Sorà i Josep Verdera. Les obres, incloses dins dels pressupostos participatius, tenen un cost de 47.000 euros i tindran una durada d’un mes.

Es tracta de la reparació del tram del carrer Manel Sorà amb Josep Verdera. Actualment el paviment està en molt mal presentant l’enfonsament a diversos trams del carrer i es tracta d’una obra per tal de donar seguretat tant a les persones com a les infraestructures. Les tasques de reparació consisteixen en reparació del paviment d’aquest carrer. Les obres tenen una durada d’un mes. 

Per aquest motiu, el carrer de Montgrí canviarà de sentit de circulació durant les obres, passant a ser de sentit plaça de sa Font a carrer Riambau.
Es restringeix el trànsit al barri de la Marina, que serà d’accés exclusiu per a residents amb acreditació. Aquesta acreditació ha d’estar en tot moment visible a l’interior del vehicle.
D’altra banda, la càrrega i descàrrega de vehicles només està autoritzada en horari de 7 a 11 i de 16 a 18 hores als espais reservats per a aquesta finalitat. En tot cas es recomana que es realitzin aquestes operacions de forma prioritària per la zona portuària.
L’entrada del trànsit a la zona de la Marina es farà de forma exclusiva pel carrer d’Aníbal i es regularà per un semàfor durant les obres a l’altura del carrer de Montgrí.
La sortida es realitzarà pel carrer d’Antoni Palau i el carrer de Montgrí i estarà regulada per semàfor al carrer del Bisbe Torres Mayans cruïlla amb carrer d’Antoni Palau.  
Les obres formen part dels pressuposts participatius, tenen una dotació econòmica de 47.000 euros.

Senyalització:
Plànol senyalització