Mai 30, 2023

Exp. Núm. 35265/2022

"Obres de condicionament de camins mitjançant estabilització de terra "in situ" per als camins de Ses Feixes i carrera de Talamanca, TM Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34301/2022

"Servicios de gerencia para llevar a cabo el seguimiento permanente y evaluación del plan de sostenibilidad turística en La Marina, puerto y Ciudad de Eivissa, cofinanciamiento con Fondos Planos Sostenibilidad Turística en Destino".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 30078/2022

"Serveis d'assitencia i elaboració d'estudi de digitalització a comerços des de passeig Figueretes a platja d'en Bossa, assessorament digital a comerç i realització de guia pràctica sostenible. Projectes cofinançats pel pla de recuperació, transformació i resiliència. Next Generation”

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34468/2022

"Proyecto de reparación asfáltica en el municipio de Eivissa-por lotes”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 34469/2022

"Obres de condicionament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa. Confinançat pel Fons FEDER EDUSI”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

 

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
111
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319