Setembre 24, 2021

Exp. Núm. 22735/2020

"Servicios de información, atención y realización de actividades socioculturales y de ocio y tiempo libre para los jóvenes del municipio de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 22 de setembre de 2020
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22171/2020

"Servicios de la oficina integral de l'Habitatge d'Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 3 de setembre de 2020
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 21726/2020

"Assistència tècnica per la gestió de continguts de la web turística i les xarxes de promoció turística de l'Ajuntament d'Eivissa".

Procediment: obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22052/2020

"Obres del projecte de condicionament i equipament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa, cofinançat amb els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procediment: obert super simplificat
Criteris: un únic criteri
Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat:
Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
42
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319