Juliol 19, 2024

“Servicios de montaje y desmontaje de eventos del Ayuntamiento de Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat