Desembre 02, 2023

Obres per a la restauració de la Sala Capitular (Casa Consistorial d'Eivissa).

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat