Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

1. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT MATRIMONIAL

Inici de l’expedient matrimonial al Registre Civil

Els tràmits per al matrimoni civil s’han d’iniciar sempre al Registre Civil o al Jutjat de Pau del municipi on està domiciliat o tengui la residència habitual almenys un dels futurs contraents.

Si estan domiciliats a poblacions diferents, poden elegir la que més els convengui.

Municipi de celebració del matrimoni civil i competència per realitzar-lo

Encara que els tràmits anteriors es duen a terme al Registre Civil corresponent, les persones contraents poden decidir que, una vegada finalitzat favorablement l’expedient prematrimonial, l’acte de celebració tengui lloc a un altre municipi i poden elegir davant de qui contreure matrimoni:
· El jutge o jutgessa encarregat/da del Registre Civil o els jutges de pau que actuen per delegació d’aquest/a.
· El/la secretari/ària judicial o notari/ària lliurement elegit pels dos contraents que sigui competent al lloc de la celebració.
· L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui al local que reuneixi les condicions adequades.

2- CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Normativa

L’Ajuntament d’Eivissa celebra els matrimonis civils segons l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil per part dels alcaldes i alcaldesses.

L’ordenança municipal que regula la celebració dels matrimonis civils en aquest Ajuntament està a disposició: Ordenança reguladora del servei de celebració de matrimonis civils i esdeveniments a l'Ajuntament d'Eivissa

També es pot consultar l’ordenança fiscal que regula les taxes que s’han d’abonar a l'Ordenança Taxa per expedició de documents administratius

Els llocs de celebració de les cerimònies i les taxes corresponents es poden consultar en dites ordenances.

Com reservar el dia i l’hora per a la celebració de la boda

Per reservar el dia i l’hora, segons la disponibilitat de l’agenda, us heu de posar en contacte amb el departament de Matrimonis Civils, de l’Ajuntament d’Eivissa.
Telèfon: 971 39 75 20 o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant el vostre nom i telèfon, i el personal del departament us contactarà.

Sol·licitud de matrimoni civil (documents a presentar a l'Ajuntament d'Eivissa)

- La sol·licitud, on s’ha de fer constar el nom dels contraents i la data i hora acordada prèviament amb el departament.
S’hi poden indicar les matrícules de dos vehicles per accedir a Dalt Vila, al lloc on es celebraran les cerimònies.
Elegiu l’idioma de celebració de la boda (la lectura del sermó pot ser en català o en castellà). En cas de necessitar traducció a un altre idioma, us heu de fer càrrec de la contractació d’un traductor jurat que estigui present durant l’acte.
- DNI, NIE o passaport de les persones contraents.
- DNI, NIE o passaport de les persones que seran testimonis a la cerimònia, majors d’edat (mínim dos i màxim quatre). No és necessari que siguin les mateixes persones que varen ser testimonis al Registre Civil.
- Els originals dels documents d’identitat s’han de presentar a la boda i han d’estar vigents en la data de celebració de l’enllaç.
- Comprovant del pagament de la taxa corresponent segons el lloc de celebració, regulat per l’ordenança fiscal vigent. La taxa es pot autoliquidar en línia des de: Autoliquidació de la Taxa per a celebració de Matrimoni civil a l'Ajuntament d'Eivissa
- Autorització del Registre Civil, signat pel jutge o jutgessa o la persona encarregada del Registre Civil.

Formes de presentar la sol·licitud

Una vegada reservada la data de l’enllaç, heu de presentar la documentació en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament mitjançant una de les dues opcions:
- De manera presencial al SAC carrer Canàries 35.
- A través de la seu electrònica, amb certificat electrònic entrant en el tràmit: "Matrimoni Civil - Sol·licitud de Matrimoni Civil"

Altres dades d'interès

El dia del casament és un dia molt especial per a les parelles que contreuen matrimoni i generalment ho celebren amb els seus familiars i amics. Si alguna persona de les assistents ho desitja, pot dedicar unes paraules a la parella, llegir un text, un poema, fer un regal, etc. També es permet decorar l'espai públic o la sala, de forma adequada, i realitzar fotos o gravacions. Prèviament podeu posar-vos en contacte amb el departament per organitzar-ho.

En cap cas es permet tirar arròs, confeti, pètals o similars tant a l'interior del recinte consistorial, com a la via pública.

Si per algun motiu desitjau que l’enllaç sigui oficiat per una regidora o regidor en concret del Ajuntament d'Eivissa, heu d'indicar-ho a la sol·licitud.