Febrer 28, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple del 23 de febrer de 2023

1a Convocatòria: 23 de febrer de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 27 de febrer de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
Orde del dia del Ple del 21 de març de 2023

Seguir en directe a Youtube  

_______________________________________________________________________________

Ordre del dia del Ple ordinari de 27 d’Octubre de 2022

1a Convocatòria: 27 d’Octubre de 2022, a les 9:00. Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

2a Convocatòria: 31 d'octubre de 2022, a les 9:00. Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

  Enllaç a:
· Ordre del dia del Ple ordinari de 27 d’Octubre de 2022

En directe:
· Seguir en directe a Youtube

_____________________________________________________________________________