Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

(Madrid 1856-1935)

Director Superior d'Administració Civil, Enginyer de muntanyes, geodesta de l'Institut Geogràfic, membre de la Real Acadèmia Espanyola, President honorari de la Real Societat Geogràfica de Madrid i Governador Civil de Balears durant 1899 i 1900. Fou un fidel defensor dels serveis de Correus i treballà com a consultor i organitzador de rutes i serveis postals. Això li valgué ser nomenat Carter Honorari el 1893. Com a Governador Civil de Balears, visità Eivissa en diverses ocasions i el mes de novembre de 1899 i acompanyat per l'Inspector Provincial de Sanitat, el Sr. Monar, es convertí en el primer Governador Civil de Balears que visitava l'illa de Formentera. El motiu d'aquest viatge era estudiar les possibles causes de les nombroses defuncions que s'estaven produint.

Després d'una exhaustiva inspecció, el Sr. Monar confirmà que es tractava de paludisme, una malaltia comú també a altres llocs, però agreujada a aquesta illa per les miasmes de s'Estany Pudent i per una manca d'assistència mèdica adequada. Alvárez Sereix demanà al Ministre de Governació recursos del fons de calamitats públiques. Els formenterers quedaren molt satisfets i es declarà Fill Adoptiu de la Ciutat d'Eivissa el 5 de desembre de 1899 en gratitud pel seu interès per les nostres illes.