Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

(Madrid 1877 – Eivissa 1936).

Comandant militar d'Eivissa entre 1925 i 1931. Havia pres part com a oficial a les batalles del Caney  -on morí el general Vara de Rey- i de Lomas de San Juan (Cuba). Una vegada retirat va continuar residint a Eivissa.

El juliol de 1934 fou declarat Fill Adoptiu pels seus mèrits en el manteniment del batalló de música i després de la Banda Municipal de Música d'Eivissa.