Mai 31, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 11620/2015

"Elaboració, anàlisi i redacció de l'avaluació ambiental estratègica necessària del nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa"
 
Nota informativa:
Al Boib núm. 138 de data 19 de setembre de 2015 s'ha procedit a l'aixecament de la suspensió del procediment.

------------------------------------
Nota informativa a: 4 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contratació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: 10 de setembre de 2015
Data publicació Boib: 29 d'agost de 2015
Enllaç publicació licitació Plataforma de Contractació de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Y0ksGpsaCmUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Exp. Núm. 11614/2015

"Elaboració, anàlisi i redacció de les memòries i documentació gràfica d'ordre urbanístic del Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa"
 
Nota informativa:

Al Boib núm. 138 de data 19 de setembre de 2015 s'ha procedit a l'aixecament de la suspensió del procediment.

-------------------------------------------------
Nota informativa a: 4 de setembre de 2015
A la Plataforma de Contratació de l'Estat ha estat publicat decret de suspensió del termini de presentació de proposicions.
 
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: 10 de setembre de 2015
Data publicació Boib: 29 d'agost de 2015
Enllaç publicació licitació Plataforma de Contractació de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=R90Wv9vUYesQK2TEfXGy%2BA%3D%3D