Desembre 03, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 16375/2017

"Serveis d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procediment: obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17712/2017

"Obres de rehabilitació de la Casa Sa Colomina".

Procediment:
obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13754/2017

"Serveis per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal per la campanya nadalenca 2017-2018"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 119 de 28 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13397/2017

"Reposició de la pavimentació asfàltica de Can Escandell"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri, el preu.
Data publicació BOIB: núm. 118 de 26 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13386/2017

"Obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Can Misses ll TM Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 118 de 26 de setembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat