Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 14897/2018

"Obres d'adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependencies municipals d'esports"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma:
1 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14177/2018

"Construcció de quatre grups de nínxols en el nou cementeri d'Eivissa (grups BI-BL-BM-BN)"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 12 de setembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 12890/2018

"Adquisición de dos vehículos patrulla turismo para traslado de detenidos"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13650/2018

"Obres d'execució rutes escolars segures als centres escolars del TM Eivissa "Peu al cole" (Ruta 1: centre Sa Real al Parc Reina Sofia, Ruta 9: C/Galicia a CP Poeta Villangómez"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 29 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 13487/2018

"Renovación de las pistas deportivas del colegio de Sa Graduada"

Procediment:
Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 29 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat