Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 10125/2018

"Concessió de domini públic d'explotació i ús de les parades i locals del Mercat Nou d'Eivissa"

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Data de publicació a la plataforma: 19 de junio de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7669/2018

"Obres de millora de paviment de pistes d'atletisme del Poliesportiu Municipal de Can Misses"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 16 de maig de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4723/2018

"Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d'Eivissa. Anys 2018-2021"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 27 de març de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 2217/2018

"Subministrament de productes de neteja."

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 24 de febrer de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 1731/2018

"Obres de millora de paviment de pistes d'atletisme del poliesportiu municipal de Can Misses"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: 17 de febrer de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat