Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Adreça: C. de Sant Cristòfol, 24; 07800-Eivissa · Telèfons d'atenció al client gratuïts:
At. Client: 900 814 081
Avaries: 900 814 082
Autolectures: 900 814 083

Aqualia manté una àmplia presència en el territori nacional amb la gestió de més de 600 municipis, un dels quals és el municipi d'Eivissa.
Aqualia ofereix un servei eficaç i de qualitat. La seva estructura, dividida en cinc zones regionals, a més de mantenir una estructura funcional central, persegueix donar un servei proper i adequat a cada necessitat.

Aquesta organització permet a Aqualia distribuir aigua mitjançant una xarxa de canalització de més de 15.000 Km, una longitut equivalent a tres vegades el diàmetre de la lluna.

Per a conèixer més dades sobre la companyia, poder anar a l'enllaç següent:
· Aqualia