Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre d'equips portàtils de transmissions, bateries i carregadors per la Policia Local".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: