abril 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Gestió del servei d'acollida municipal, CAM"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Data enviament al DOUE: 11 de setembre de 2019
Data publicació a la plataforma: 13 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat