Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

"Concessió d'explotació del servei de Bar-Cafeteria de Can Botino"

Licitació deserta. Es torna a treure a lícitació a l'Exp. Núm. 3078/2019

-------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 17 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat