Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Reposición pavimento asfáltico en Cas Serres"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri, el preu
Data publicació BOIB: núm. 78 de data 27 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat