Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenLa Junta de Govern Local ha aprovat de forma definitiva una partida de 95.000 euros en ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors i a premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà del municipi d’Eivissa per al curs 2022/2023. D’aquesta partida, 80.000 euros corresponen a les beques econòmiques derivades de matrícules, desplaçaments i materials, entre d’altres i 15.000 euros dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà del municipi d’Eivissa per al curs 2022/2023.

Pel que fa a les beques per a estudiants d'ensenyaments superiors i FP, els estudis podran ser cursats a Eivissa o fora de l’illa. Els requisits bàsics són ser resident al municipi d'Eivissa, no ser major de 30 anys i estar estudiant en el curs 2022/2023.

Des de la regidoria de Joventut es valora positivament la necessitat d'aquestes ajudes econòmiques per les despeses que comporten els estudis, a la vegada que es compleix un dels objectius de la regidoria de Joventut de promocionar la formació entre les persones joves i així contribuir a fer que les i els estudiants puguin enriquir el seu nivell cultural i el seu currículum educatiu.


Per tot això, es proposa aprovar la convocatòria per a l’any 2023 de les ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors.  La finalitat d’aquestes ajudes és pal·liar les despeses econòmiques derivades de matrícules, desplaçaments i materials, entre d’altres, que suporten les i els estudiants i les famílies.

Per a estudiants d’ensenyaments superiors, títols oficials cursats en centres de tot Espanya i amb validesa en tot l'Estat espanyol, són objecte d'ajudes els estudis presencials i no presencials cursats a Eivissa o fora de l’illa; estudis universitaris de grau; ensenyaments artístics superiors (títol superior) i cicles formatius de grau superior.

Els estudis no presencials i semipresencials es consideraran sempre com cursats a Eivissa.

En relació amb la convocatòria de premis i beques als millors expedients, elpremi consisteix en 500 € per a cada premiat o premiada. S’atorgaran un màxim de trenta premis: quinze premis per a les o els alumnes de batxillerat i quinze premis per a les o els alumnes de cicle formatiu de grau mitjà. 

La regidoria de Joventut concedeix aquests premis per valorar l’excel·lència, l’esforç i el rendiment acadèmic de l’alumnat, per donar reconeixement oficial als mèrits de les i els alumnes que demostren una especial preparació en els estudis, i per incentivar l’alumnat cap a la continuació d’estudis superiors. 

Ambdues convocatòries seran efectives una vegada finalitzi aquest curs escolar al mes de juny, moment en què es publicaran les bases al BOIB i s’obrirà el termini de presentació de la documentació.

Aprovació el nou sistema de bicicleta pública de lloguer, Eivibicing

Per altra banda, s’ha aprovat el nou sistema de bicicleta pública de lloguer a Eivissa, Eivibicing, que sortirà a licitació aquesta mateixa setmana. El servei comptarà amb 200 bicicletes, 100 d‘elles elèctriques, i tindrà 20 estacions a la ciutat.
L’objectiu és millorar la mobilitat dins la ciutat afavorint un sistema de transport més sostenible; reduint el nombre de vehicles motoritzats en la zona centro del municipi; recuperant espais degradats per l'agressiva presència de l'automòbil i fomentant la intermodalitat bicicleta-transport públic. 

El projecte està finançat amb fons europeus Next Gen i compta amb una inversió estimada de 3,3 milions d’euros per al període de prestació del servei de 3 anys, prorrogables a dos anys més. 

Aprovació definitiva subvencions en matèria de Benestar Social

La Junta de Govern Local ha aprovat també de forma definitiva els 291.000 euros per a les subvencions destinades a un total d’11 entitats socials d’Eivissa, unes ajudes que s’han incrementat enguany en 50.000 euros amb la intenció de reforçar la tasca que fan aquestes associacions que presten els seus serveis a les persones que més ho necessiten. 
La partida es repartirà entre Creu Roja; Cáritas; Club Nàutic; l’Associació Pitiüsa de Ajuda a Afectats de Càncer (APAAC); l’Associació d'Esclerosis Múltiple, l'associació de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera; el Club de Jubilados y Pensionistas del Mar de Ibiza y Formentera; la Plataforma Sociosanitària; l’Associació de mares i pares de persones amb discapacitat de les Illes Balears (AMADIBA); APNEEF; i l’associació de pares de nens i adolescents discapacitats d’Eivissa i Formentera (ASPANADIF).

Nous cotxes Policia Local

També s’ha aprovat el contracte de subministrament de dos vehicles patrulla amb kit de detinguts per a la Policia Local d’Eivissa. L'objectiu és renovar progressivament la flota de vehicles, i substituir a vehicles que compten amb més de vuit anys d'antiguitat. El pressupost és de 185.000 euros per quatre anys. 

Wpp