Octubre 03, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Pla d'asfaltatL'Ajuntament d’Eivissa ha iniciat els treballs, que s'emmarquen dins del Pla d'asfaltats 2021, per a millorar un total de 15 carrers del municipi.

Les feines d’asfaltat també inclouran la millora de l'accessibilitat de diversos passos per a vianants, la substitució i col·locació de noves pilones on sigui necessari i la reparació de blandons a les calçades i pintura de les calçades.

Els treballs, que tenen un pressupost de 800.000 euros, estan cofinançats pel Consell d’Eivissa dins del Pla Millora, han estat adjudicats a Agloisa i a Islasfalto. Les feines ja han començat en el barri de Can Bossa i continuaran per Cas Serres.
Aquestes millores, a més de Can Bossa i Cas Serres, també arribaran als barris de Es Clot, s’Alamera, Passeig Marítim, Sa Bodega, ses Canyes, Ca les Ànimes i Puig des Molins.
L’objectiu de la regidoria de Vies Públiques és continuar amb el Pla d’asfaltats, iniciat durant l’anterior legislatura, per tal de tenir totes les vies de la ciutat en bon estat i millorar la seguretat vial.
Els treballs en tots aquests punts del municipi consistiran en la col·locació d'una capa prèvia a l'asfaltat d'aglomerat de la pavimentació per a arreglar els sots del camí i el fresat corresponent.
Posteriorment, es realitzarà una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic en calent, d'un mínim de 5 centímetres d'espessor, degudament estès i compactat

Els carrers sobre els quals es realitzarà una intervenció són: Manuel de Falla, Músic Joan Gamisans, Jacinto Aquenza, Pare Antoni Guasch, Agapit Llobet, Josep Riquer Llober, País Valencià, Bartomeu Vicent Ramón, Jaume II, avinguda . 8 de Agost, Extremadura, Castella, Catalunya, Abad i Lasierra i Arxiduc Lluís Salvador.

Wpp