Octubre 21, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Conveni educació 0-3L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, han signat avui un conveni amb l’objectiu de millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

A la signatura del conveni i posterior reunió hi han assistit, Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres; Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Margalida Ferrer, delegada territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera i la regidora d’Educació, Carmen Boned.

La finalitat d’aquest acord entre el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i l’Ajuntament d’Eivissa és afavorir la qualitat educativa dels centres atenent a les necessitats del municipi. Mitjançant aquest conveni, les escoles infantils de les quals és titular l’Ajuntament d’Eivissa, l’escoleta de Vila i la de Can Cantó, formaran part de la xarxa d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A més, l’Ajuntament d’Eivissa té interès a crear places de primer cicle d'educació infantil amb la creació de nous centres, els quals una vegada autoritzats s'integraran en la xarxa.

Tant el Govern Balear com l’Ajuntament d’Eivissa es comprometen a crear i consolidar places de primer cicle d’educació infantil; sostenir centres i millorar l’organització i el funcionament dels centres que integren la xarxa i la col·laboració en matèria d’assessorament psicopedagògic als centres i als serveis per a famílies.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha dit que ‘conscients de la importància de l'educació de 0 a 3 anys, l'Ajuntament d'Eivissa se sumarà a l'ampliació de places per aquesta edat a la fi d'incrementar l'oferta que es té en aquesta etapa infantil, que és molt important. Pensam que, amb la col·laboració del Govern, en aquesta legislatura es crearà un important numero de places d'aquesta etapa educativa que pensam que serà bo per la millora de la qualitat i equitat de l'educació’.

Per la seva banda, el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha afirmat que ‘aquesta ampliació és fruit de la bona cooperació interterritorial entre el Govern de l’Estat i les Comunitats Autònomes, i volem que, juntament amb la nova llei educativa, la LOMLOE, que institucionalitza l’etapa de 0-3 i el projecte del Govern de les Illes Balears que també institucionalitza aquesta franja educativa, podem fer un salt qualitatiu de cara a que l’oferta 0-3 sigui cada vegada més universal’.

Així mateix al conveni es recull el compromís d’oferir activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys; a detectar, diagnosticar i integrar els infants amb necessitats específiques de suport educatiu i donar-los suport. A més, es promourà l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc d’exclusió social.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional adquireix el compromís d’aprovar dins el primer trimestre de cada any, la quantia dels mòduls a partir dels quals es faran les convocatòries dels ajuts corresponents per a la creació, la consolidació i el sosteniment d’aquestes centres.

El conveni té una durada de quatre anys prorrogable per quatre anys més.

Wpp