Novembre 29, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa convoca la constitució d'una borsa de fosser/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació d’ofertes és fins al dia 25 de juny. Les persones interessades poden presentar-les al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa, amb cita prèvia, que pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica o bé de manera telemàtica en la seu electrònica municipal.

Es pot consultar tota la informació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa, www.eivissa.es, a l’espai de processos selectius.

Wpp