Novembre 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

BotelladaLa Policia Local d'Eivissa, juntament amb el Cos Nacional de Policia, han dut a terme una sèrie d'intervencions en compliment de les mesures dictades per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, així com mesures en prevenció d'aglomeracions i botellades.

Les intervencions s'han produït aquesta nit passada i en total s'han detectat 3 botellades al passeig de ses Figueretes, mirador de cas Mut, miradors d'Illa Negre, Talamanca i resta de la ciutat, formulant-se un total de 45 denúncies.

A les 00.31, s'ha detectat la primera botellada al mirador de Cas Mut, on un grup de persones havia acudit amb els seus vehicles. En total s'han formulat 8 denúncies per consumir begudes alcohòliques en via pública.

La segona botellada s'ha detectat al passeig de ses Pitiüses on s'han formulat un total de 17 denúncies.

Les intervencions han conclòs amb la botellada detectada al mirador d'Illa Plana on s'han formulat un total de 20 denúncies per consum d'alcohol en la via pública.

En aquest sentit la policia Local d'Eivissa, vol recordar que continua vigent la prohibició d'accés i permanència a les platges de 22.00 a 06.00 hores.

Wpp