Setembre 21, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa destinarà a 2021 un total de 115.000 euros a subvencions en matèria de Participació Ciutadana. La convocatòria per sol·licitar aquestes ajudes estarà oberta fins al 25 d’abril.

Des de la regidoria de Participació Ciutadana, Montse García, ha assenyalat que ‘l'objectiu d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions a les associacions veïnals per a la realització i programació d'activitats amb les quals s’intensifiqui la participació social al municipi’. La regidora ha destacat també que ‘enguany a causa de la situació sanitària que vivim s’han afegit dues clàusules, una inclou les despeses d'adquisició d’Epis, i l'altra de manera extraordinària altres despeses ocasionades en relació a la COVID-19’.

Les subvencions poden ser sol·licitades per les associacions de veïns inscrites al Registre Municipal d’Associacions veïnals de l’Ajuntament d’Eivissa amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d'instàncies i que compleixin els requisits establerts en les bases específiques reguladores publicades al BOIB núm. 137 de data 6 d'agost de 2020 i a aquesta convocatòria.
Des de la regidoria de Participació Ciutadana han explicat que es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin entre l'1 d'octubre de 2020 i fins al 30 de setembre de 2021. Cap subvenció podrà superar la quantitat màxima de 17.500,00 euros.

Les associacions interessades poden realitzar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa:
· Participació Ciutadana-Sol·licitud de Subvenció

Wpp