Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

L'educació i la conscienciació de la població sobre els problemes ambientals és, sens dubte, un element clau per aconseguir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Per això, des del departament de Medi Ambient s'organitzen nombroses iniciatives per fomentar la conscienciació entre els ciutadans per tal de construir entre tots una societat més sostenible.

Aquestes iniciatives són tallers, cursos, xerrades o trobades que persegueixen inculcar un sentit ètic i cívic de coresponsabilitat ambiental que van destinats no només als més joves, a través d'activitats escolars, sinó també a la resta de residents del municipi d'Eivissa, sigui quina sigui la seua edat.

Entre les organitzacions col·laboradores, l'Ajuntament d'Eivissa compta amb Amics de la Terra o el GEN, entre d'altres, per organitzar aquesta sèrie d'activitats al llarg de l'any.