Notícies

Declarada deserta la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Declarada deserta la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Log In

Create an account