El Patronat

El Patronat

El Patronat de Música de la ciutat d’Eivissa és un organisme autònom de caràcter local creat per l’Ajuntament d’Eivissa el 1986 tot i que va entrar en funcionament l’any 1989, amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent.

Els seus objectius principals són:
a) Fomentar el desenvolupament d’activitats musicals a la ciutat d’Eivissa, coordinant amb una visió de conjunt tots els esforços i iniciatives que es realitzin.
b) Encarrilar, fomentar, organitzar, col·laborar i realitzar qualsevol activitat musical de caràcter escolar i aficionat, preferentment, i tot allò que procuri l’ensenyament de la música, tant per si com en col·laboració amb altres. En aquest sentit l’escola es considerarà part fonamental per nodrir les diferents agrupacions musicals de Patronat.
c) Es poden crear i mantenir agrupacions musicals pròpies que serveixin per a la difusió de la música. En el supòsit que el Patronat creï aquestes agrupacions, cadascuna d’elles haurà de tenir un reglament de règim intern per al seu bon funcionament, que hauran de ser aprovats per la Junta Rectora.

Actualment depenen del Patronat l’Escola Municipal de Música, el Cor Ciutat d’Eivissa, la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa i la Big Band Ciutat d’Eivissa.

La secretaria del Patronat així com les instal·lacions de l’Escola i les aules d’assaig del Cor, la Banda i l’Orquestra, es troben ubicades a l’Espai Cultural Can Ventosa.

Enllaç a:
Estatuts del Patronat Municipal de Música d’Eivissa

Horari de Secretaria:
De dilluns a divendres de de 9.00 a 14.00 h
Espai Cultural Can Ventosa
Av. d’Ignasi Wallis, 26
patronatdemusica@eivissa.es
971397600 ext. 24132

Adhesió al Pacte contra la Violència Masclista: 
El Patronat de Música d’Eivissa s’ha adherit al pacte contra la violència masclista i participa amb diferents activitats de manera activa, donant suport a les persones afectades.

Consell d'EivissaEl patronat compta amb la col·laboració del Consell d’Eivissa per al desenvolupament de les seves activitats.

Log In

Create an account