Enero 25, 2022

ajuntamentdaltvila

"Projecte de l'adequació del solar ubicat al C/Santa Faç núm. 3 per a ser destinat a ús públic"


Se les informa que mediante Resolución de Presidencia de fecha 25 de marzo de 2014 se acordó nombrar como Presidenta de la Mesa de Contratación a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa para la mesa de apertura de ofertas prevista para el próximo día 28 de marzo de 2014.

-------------------------------------------------------------------------

"Se les informa que mediante Resolución de Presidencia de fecha 13 de marzo de 2014 se acordó nombrar como Presidenta de la Mesa de Contratación a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa."